[error-SH-searchBar()]
Het begin

Het begin

De geschiedenis van de Geertruidskerk

Reeds eeuwen voordat de huidige kerk gebouwd werd, stond op deze plaats een kerk, waarvan de oorsprong teruggaat tot het jaar 660, toen hier een kapel gesticht werd door de heilige Gertrudis. De oudste tufstenen fundamenten van de kerk zijn van omstreeks 1100. Onder die fundamenten bevindt zicht een christelijk grafveld, dat verwijst naar een eerder bestaan. De laatgotische crypte is in bouwkundig opzicht een merkwaardigheid. Omdat de kerk eertijds (1310) een Kanunnikenkerk was, steekt het dak van het koor aanmerkelijk boven het dak van het schip uit.

In het jaar 1420 werd de toenmalige kerk tijdens een oorlog met de Dordtenaren geheel in as gelegd. Daarna werd nog in de 15e eeuw de kerk herbouwd in de huidige vorm. Willem van Oranje veroverde Geertruidenberg in 1573 waarbij de kerk overging naar het protestantisme. In 1589 komt door verraad de stad in Spaanse handen en keert het katholicisme terug.

Daarna heroverde Maurits de stad rond 1593 en sindsdien is de kerk weer protestant. De door Maurits verwoeste toren werd in 1768 gerestaureerd en kreeg zijn huidige vorm. Nauwelijks was de kerk met de toren opgeknapt of een nieuwe ramp treft haar. De Fransen werden op 6 maart 1793 gelegerd in het kerkgebouw. In één dag hebben ze de stoelen en banken op 13 plaatsen in de kerk als brandhout gebruikt, werd het orgel onherstelbaar beschadigd en sprongen meerdere zware grafzerken stuk. Bij zijn bezoek in 1806 betoonde koning Lodewijk Napoleon zijn medeleven door 2000 gulden te schenken voor een nieuw orgel. De kerkmeesters zagen weinig heil in het plaatsen van een nieuw orgel in een ruïne. In 1817 werd het gebouw door een muur in tweeën gedeeld. Het koor en het transept hadden teveel geleden van de ingekwartierde soldaten. Herstelwerkzaamheden beginnen in 1876 en duren tot 1986 wanneer het komt tot een totale restauratie. Een legaat van voormalig burgemeestersweduwe, mevrouw Bianchi, stelde de kerkvoogdij in staat hun deel van de kosten op te brengen.

Benieuwd naar de tarieven en
mogelijkheden?

Wil je je plannen een keer met ons doorspreken of de kerk eerst wel eens bezichtigen? Je bent van harte welkom. Maak een afspraak en samen kunnen we met u bekijken wat we voor u kunnen doen.

Neem contact op
of maak een afspraak

Maak afspraak
Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem via een van onderstaande mogelijkheden contact met ons op